ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
image
เที่ยวชัยนาท
image
น้ำผึ้งผสมมะนาว
image
น้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
image
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี )
image
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
image
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
image
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ของทุกปี
image
แชมพูมะกรูด
image
ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
image
ผ้าไหมตีนจก
image
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโคก หนอง นา
image
จังหวัดชัยนาท จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัว และรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"สร้างการ ยอมรับความเท่าเทียม"
image
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม "Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน" ชัยนาทจังหวัดสะอาด ลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก
image
อบจ.ชัยนาท จัดโครงการสำรับชัยนาทผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว
image
คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข หนกลาง ที่วัดสระเนินพระราม ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
image
จังหวัดชัยนาท จัดฝึกทบทวน สมาชิก อส.ร้อย บก.บร. จังหวัดชัยนาท เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
image
จังหวัดชัยนาท Kick off “การขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท”
image
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
สทนช.ลงพื้นที่สำรวจพร้อมถก 5 จังหวัด เหนือเขื่อนเจ้าพระยา และหน่วยเกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งเป้าตัดยอดน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. ภายในปี 66 หวังหน่วงน้ำก่อนลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในฤดูฝน
image
จังหวัดชัยนาท ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ” ภายใต้หัวข้อ “แผ่นดินไทยไร้สโตค” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565
image
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบใบบประกาศให้แก่ชุมชน และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งมอบนโยบาย และ Kick Off การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัด ภายในงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประเทศไทย ภาคกลาง และตะวันตก 2565 (World Habitat Day 2022 - Thailand)
image
จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยนาท

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image