ข่าวเด่น

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"
ชมข้อมูล
จังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
เที่ยวชัยนาท
เที่ยวชัยนาท
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำตาลโหนดแท้
น้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี )
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ของทุกปี
แชมพูมะกรูด
แชมพูมะกรูด
ขันตักบาตรเบญจรงค์
ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
ผ้าไหมตีนจก
ผ้าไหมตีนจก
กระเป๋าผักตบชวา
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าฯ ชัยนาท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวธนกรรวมผล ปลื้มสร้างเศรษฐกิจให้ชัยนาท พร้อมแนะดูแลสิ่งแวดล้อมให้โรงงานอยู่คู่ชุมชนอย่างมีความสุข
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวธนกรรวมผล ปลื้มสร้างเศรษฐกิจให้ชัยนาท พร้อมแนะดูแลสิ่งแวดล้อมให้โรงงานอยู่คู่ชุมชนอย่างมีความสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”วาระครบ 108 ปี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”วาระครบ 108 ปี
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก จุดที่ 2
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก จุดที่ 2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นรับฟังเสียงสะท้อนชาวนาชัยนาท ลุยแก้ภัยแล้ง เล็งสร้างอาคารบังคับน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุน ช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 1 หมื่นไร่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นรับฟังเสียงสะท้อนชาวนาชัยนาท ลุยแก้ภัยแล้ง เล็งสร้างอาคารบังคับน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุน ช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 1 หมื่นไร่
จังหวัดชัยนาท จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
จังหวัดชัยนาท จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 พระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 61 แห่ง
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 พระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 61 แห่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
จังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบรถยนต์ให้กับผู้โชคดี ในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบรถยนต์ให้กับผู้โชคดี ในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567
จังหวัดชัยนาทจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567
จังหวัดชัยนาทจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government