ข่าวเด่น

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"
ชมข้อมูล
จังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
เที่ยวชัยนาท
เที่ยวชัยนาท
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำตาลโหนดแท้
น้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี )
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ของทุกปี
แชมพูมะกรูด
แชมพูมะกรูด
ขันตักบาตรเบญจรงค์
ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
ผ้าไหมตีนจก
ผ้าไหมตีนจก
กระเป๋าผักตบชวา
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ดำเนินการขุดลอกคลองมะขามเฒ่า แก้ไข้ปัญหาภัยแล้งและรองรับน้ำหลาก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำมะขามเฒ่า แก้ไข้ปัญหาภัยแล้งและรองรับน้ำหลาก
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ฝ่ายปกครอง และ ปปส.ภาค 1 จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด "ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ฝ่ายปกครอง และ ปปส.ภาค 1 จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด "ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จังหวัดชัยนาท จัดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) และแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2569 จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท จัดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) และแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567 ในพื้นที่อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567 ในพื้นที่อำเภอเนินขาม
ปศุสัตว์ชัยนาท เปิดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย"  ประจำปี 2657 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายไทย
ปศุสัตว์ชัยนาท เปิดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2657 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายไทย
พุทธศาสนิกชนชาวชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหาร คาว หวาน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2567
พุทธศาสนิกชนชาวชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหาร คาว หวาน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2567
จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 - 2570 ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกิจกรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 - 2570 ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกิจกรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับสมัครเลือก ส.ว. วันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับสมัครเลือก ส.ว. วันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่   “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 จังหวัดชัยนาท ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดชัยนาท

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government