ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

ประเพณีแข่งเรือยาวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณ
จังหวัดชัยนาทจัดงานแข่งเรือยาวมาแล้ว 4 ปีติดต่อกันจนกลายเป็นงานประจําปี
โดยจัดการแข่งขันในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ําหน้าวัดพระยาตาก และวัด
พรวน บนถนนท่าข้าวโพด เส้นทางวัฒนธรรมริมน้ํา (ห่างจากศาลากลาง 2 กม.)
ประมาณเดือนกรกฏาคมของทุกปี ลําน้ําเจ้าพระยาจะเต็มไปด้วยเรือยาว
ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 22 จนถึง 55 ฝีพาย ตกแต่งอย่างสวยงาม ท่ามกลางเสียงโห่
ร้องจากกองเชียร์ที่มาจากทุกภาคของประเทศไทย หลังจากแข่งเรือ นักท่องเที่ยว
จะได้ชมประเพณีห่มผ้าพระธาตุ โดยฝีพายในเรือ 10 ลําจะแห่ผ้าผืนใหญ่ไปตาม
ลําน้ําจากวัดพระยาตาก มุ่งสู่ยอดมณฑปซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างในสมัย
อยุธยาตอนต้น ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar