รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท

สื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท

1    ส.ปชส.ชัยนาท    นายวิฑูรย์ ขุนขำ    089-7818740    ส.ปชส.ชัยนาท / NBT2HD
2    สวท.ชัยนาท / สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท   นางเกวลี เกิดน้อย    090-9864449    สวท.ชัยนาท / 3HD
3    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นายจุมพฏ เจตน์จันทร์    056-412002   นายกสมาคมนักข่าวฯ
4    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    ส.อ.วรชล ฟักขาว    088-4335013    5HD
5    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นายธนพนธ์ แสงทอง     056-461087    หนังสือพิมพ์อาชญากรรม / 7 HD
 6    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นายวัฒนะพงษ์ สนธิสุวรรณ    084-8122425      7 HD
7    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นางรวีวรรณ สนธิสุวรรณ    089-6390317         MCOT 9 HD
8    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นาย สุขสันต์ ลัทธิเดช    056-411005      TPBS
9    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นายสมชัย ลิทธิเดช    056-411005    เดลินิวส์
10    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นางสาวชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ    087-8477539    ทีนิวส์ / MCOT 100.5 MHz
11    สมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท    นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์    089-6403811     Spice FM 99.50 MHz
12    ไทยรัฐ    นายอภิวัฒน์ งามพาณิชยกิจ    091-0322670    นกน้อยนิวส์ / ไทยรัฐ ทีวี
13    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ    นายอภิชาติ งามพาณิชยกิจ    056-411839    ไทยรัฐ
14    หนังสือพิมพ์ชัยมงคล    นายสวง ทับทิมทอง    056-420059    ชัยมงคล
14    หนังสือพิมพ์เมืองชัย    นายประวิช ศรีสิงห์ชัย    056-430283    เมืองชัย

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar