ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP   ร้านละเมียด
ชื่อประธาน   นางละเมียด คลอวุฒิวัฒน์
ที่อยู่ บ้านเลขที่  85  หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์  081-9310854

1.ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี ) ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 ( ค.ศ.1919 ) มีตำนานความอร่อยในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จวบจนถึงปัจจุบัน ขนมหน้างาไส้ถั่ว มีความนุ่มหอมของเปลือกและความหอมหวานของไส้ถั่วที่นำมานึ่งและบดก่อนนำมาเคี่ยวกับน้ำตาลจนมีความหอมของถั่วและความหวานของน้ำตาลโตนด ประกอบกับไข่เค็ม ทำให้เกิดความกลมกล่อมของรสชาติขนมที่ไม่เหมือนใคร
    ด้านวัตถุดิบหาซื้อได้จากภายในชุมชนเดียวกันเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดกับคนภายในชุมชน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเสมอมา เช่นรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แต่ยังคงความดั้งเดิมของหน้าตาและรสชาติ จนได้รับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาท ( Chainat Brand ) ตั้งแต่ปี    พ.ศ. 2547 และผ่านการคัดสรร OPC ( OTOP Product Champion ) ระดับ 5 ดาวในปี พ.ศ.2553

2. เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ( Story )
    ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีตำนานแห่งความอร่อยสูตรดั้งเดิมจากเมืองจีนสู่เมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 สมัยรัชการที่ 6 มีสูตรดั้งเดิมมาจากประเทศจีนอันเกิดจากบรรพบุรุษชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ที่ตลาดโพนางดำ ซึ่งมีที่ตั้งติดกับถนน ( ชัยนาท – สิงห์บุรี ) ทางด้านทิศตะวันตก และติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านทิศตะวันออก จึงมีความสะดวกด้านการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ บรรพบุรุษจึงได้จับจองที่ดินในตลาดเพื่อประกอบกิจการทำขนมส่งทั้งภายในเขตจังหวัดชัยนาท และเขตติดต่อของจังหวัด ซึ่งขนมหน้างาไส้ถั่ว เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นขนมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนใครจึงมีการตำเนินการผลิตมาประมาณกว่า 100 ปีแล้ว จากรุ่นสู่รุ่น รวม 4 ชั่วอายุคนมาแล้ว

3. ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
    ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี ) ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 ( ค.ศ.1919 ) มีตำนานความอร่อยในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แม้กาลเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี ก็ยังคงสืบทอดการผลิตอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน ขนมหน้างามีความเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเรื่องของหน้าตาขนมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเช่น น้ำตาลจากตาลโตนด ไข่เป็ด ที่หาได้ภายในตำบล โพนางดำตก ขนมจึงมีรสชาติหอมหวานละมุน และมีทำอยู่แห่งเดียวในจังหวัดชัยนาทจนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่องเที่ยว และ OTOP นวัตวิถี ของอำเภอสรรพยา และชัยนาทน่ารักของเรา              เมื่อนักท่องเที่ยวแวะหรือผ่านมาจังหวัดชัยนาทก็นึกถึง ขนมหน้างาไส้ถั่วกุยหลี และซื้อกลับไปเป็นของฝากเสมอ จึงกล่าวได้ว่าขนมหน้างาไส้ถั่วกุยหลีเป็นของดีของฝากประจำจังหวัดชัยนาท และมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสื่อมวลชนแวะมาเยี่ยมชมบ่อยครั้ง

4. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
    ด้านการผลิต ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี
         - ดำเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลักจากภายในชุมชนเดียวกัน เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน
                   - ผลิตตามมาตรฐาน Primary GMP ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                    - สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพคงเดิม ( มี 3 ขนาด 150 กรัม, 250 กรัม,   
1.    กรัม )
                   - สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า / ตลาด จึงมีการขยาย การขายและผลิตเพิ่มขึ้น
                     ทุกปี เนื่องจากเป็นที่นิยมของคนในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมถึงนักท้องเที่ยวที่แวะหรือผ่าน
                     มาทางจังหวัดชัยนาทเมืองน่ารัก

5. ด้านการตลาด
    มีวางจำหน่ายหน้าร้าน ร้านละเมียด ตลาดโพนางดำ และร้านของฝากทั้งในจังหวัดชัยนาทและและจังหวัดใกล้เคียง แนวทางในอนาคต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นทำไส้มะตูมเป็นต้น และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar