น้ำผึ้งผสมมะนาว

ชื่อผลิตภัณฑ์  น้ำผึ้งผสมมะนาว
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ธรรมรสฟาร์ม
ชื่อประธาน นางประไพ  ปทุมสุข
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 123  หมู่ที่  5  ตำบล วังตะเคียน  อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ 086-2061814

1.ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เริ่มจากน้องชายอยู่กรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และมีความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง เป็นทุนอยู่ มาแนะนำให้เลี้ยง ว่าเลี้ยงแล้วจะได้ผลผลิต คือ น้ำผึ้งและยังอนุรักษ์ผึ้งไม่ให้สูญหานไปจากโลกนี้ และยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติ  สันโดษ และชอบศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ รวมทั้งยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน จึงตัดสินใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้ง เมื่ออบรมเสร็จก็ทดลองเลี้ยงผึ้ง และได้ศึกษาเพิ่มประสบการณ์จากฟาร์มเลี้ยงผึ้งที่ต่างๆ จนมีประสบการ และเริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ วิธีการเลี้ยงผึ้งได้

2.เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)
ธรรมรสฟาร์ม ทำธุรกิจ ในการผลิตน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปจากผึ้ง ออกจำหน่าย โดยการเลี้ยงผึ้งโพง สายตะวันตกเป็นผึ้งถิ่นแถบแอฟริการ ที่มีศักภาพในการสะสมหรือเก็บน้ำหวานได้ดีกว่าพันธ์อื่น ทำให้คุณภาพของน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผึ้ง ของธรรมรสฟาร์ม มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า อีกทั้งมีมาตรฐานรับรอง

3.ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
น้ำผึ้ง ของธรรมรสฟาร์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ในการเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559

4. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
4.1 แปรรูปผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก ในอากาสต่างๆ
4.2 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวย ทันสมัย

 

5.ด้านการตลาด
5.1 มีจำหน่ายในร้านค้า ของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดชัยนาท
5.2 ห้างสรรพสินค้า
5.3 การออกร้านจำหน่ายของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar