ผ้าไหมตีนจก

ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมตีนจก
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผ้าทอโบราณเนินขาม ม.1
ชื่อประธาน  นางอุษา  บุญสาพิพัฒน์
ที่อยู่  บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบล.เนินขาม..อำเภอ.เนินขาม..จังหวัด.ชัยนาท......
เบอร์โทรศัพท์  081-036-4722

1.ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
       การทอผ้าเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านเนินขามที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมา ในสมัยก่อนผู้หญิงจะทอผ้าผู้ชายจะออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อทอผ้าได้เป็นผืนผ้าทอแล้วก็จะตัดเย็บเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นถุงย่ามเป็นหมอนไวใช้กันในครัวเรือน การทอผ้าตีนจกเป็นการทอผ้าของสาวชาวเนินขามเพื่อเอาไวใช้สวมใส่ ในสมัยก่อนลวดลายของผ้าทอจะเกิดจากจินตนาการของผู้ทอผ้าและผู้ทอก็จะเก็บการทำลายไวเป้นความลับจะถ่ายทอดให้เฉพาะกับลูกหลานในบ้านเท่านั้น แต่มาในปัจจุบันลวดลายต่างก็ก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้คนที่สนใจได้ทอเพื่อเป็นการอนุลักษณ์ลายผ้าและยังมีการคิดค้นลวดลายใหม่ๆเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด ผ้าตีนจกเมื่อก่อนตัวจกจะมีขนาดไม่ใหญ่ แต่มาในปัจจุบันตัวจกจะมีขนาดที่ใหญ่ตามความต้องการของตลาด มีการเล่นสีสันและลวดลายที่แตกต่างจากสมัยก่อน
 
 2.เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)
        ผ้าไหมตีนจกเป็นผ้าทอที่สาวเนินขามจะทอไวใช้สวมใส่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีการออกแบบลวดลายผ้าที่มีความสวยงามการใช้สีย้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเนินขาม มีทั้งลายโบราณและการออกแบบลายใหม่เช่นลายช่อใบมะขาม ที่เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์และมีที่บ้านเนินขามที่เดียวในโลก เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดผ้าทอเนินขามจึงมีการปรับเปลี่ยนการใช้สีการออกแบบลวดลายตามที่ลูกค้าสนใจ

3.ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
      ชุมชนลาวเวียงเนินขามชัยนาทเป็นชุมชนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศลาวและมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดชัยนาทตั้งแต่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ได้รับการสืบทอดกันมาได้อย่าดี ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีตามงานต่างๆในจังหวัดชัยนาท ชาวเนินขามก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ได้รับชมเป็นอย่างม
4. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
        จากเส้นไหมที่ขายกันอยู่ราคากิโลกรัมละ 2000-2500 บาท เมื่อทอเป็นผืนผ้าจะได้ผ้าประมาณ 10 ผืน สามารถจำหน่ายได้ในราคาผืนละ 3500-5000 บาท ถ้าต่อตีนจกก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น 8000-100,000 บาท และไม่ใช้แต่การขายเท่านั้น กลุ่มทอผ้ายังสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการรับเป็นวิทยากรสอนทอผ้าให้กับผู้ที่สนใจ เป็นวิทยากรฝึกสาธิตให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน จากกลุ่มทอผ้าก็พัฒนาขายแต่ผ้าทอก็พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เกิดกลุ่มอาหาร กลุ่มนักเล่าเรื่อง กลุ่มรถพาเที่ยว เพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนได้อีกทาง  

5.ด้านการตลาด
        กลุ่มขายปลีกอยู่ที่ทำการกลุ่มและออกร้านตามงานต่างๆ และมีการขายทางออนไลน์ และรับผลิตตามคำสั่งอีกด้วย

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar