จังหวัดชัยนาท ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกั้นน้ำ จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จังหวัดชัยนาท ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกั้นน้ำ จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
              จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคเหนือ ส่งผลให้น้ำในลำน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำปริมาณมาก และในช่วงวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ 1,300 - 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 50 - 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง 1,350 - 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง 1,000 -  1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนาตำบลลาดชิต ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 1 – 1.50 เมตร อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้  
            1 ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
            2 ให้อำเภอ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งประสานและบูรณาการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและภาคเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
          3 หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอรายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาททราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 056476531 หรือช่องทางแอปพลิเคซันไลน์ @1784DDPM ตลอด  24 ชั่วโมง
ส.ปชส.ชัยนาท

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar