รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรีนศึกษาพิเศษชัยนาท คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ 6วัน/สัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 07.00 น. ของวันถัดไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครสุดท้าย) อัตราค่าจ้าง (เหมาบริการ) 9,000 บาท/เดือน หรือดูเว็ปไซต์ www.chainatspecial.ac.th 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar