รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก จุดที่ 2

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก จุดที่ 2
               วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายบุญฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอมโนรมย์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ
             ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก ดังกล่าว จะทำการก่อสร้างประตูน้ำระบายน้ำเพิ่ม จุดที่ 2 ซึ่งจะห่างจากประตูแรก 500 เมตร โดยสร้างคู่ขนานไปกับประตูแรก และจุดที่ 2 จะทำการก่อสร้างต่ำกว่าจุดแรก 1.9 เมตร งบการก่อสร้าง 160 ล้านบาท โดยใช้แผนงบประมาณของปีตุลาคม 2567
             สำหรับคลองอนุศาสนนันท์ หรือ คลองชัยนาท-ป่าสัก บ้างก็เรียก คลองหนึ่งซ้ายเก้าขวา เป็นคลองชลประทานที่ขุดขึ้นเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 ก่อสร้างขึ้นหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2495 โดยก่อสร้างพร้อมกับคลองชัยนาท-อยุธยา แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2505 สามารถส่งน้ำได้ปริมาณสูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ นอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำเข้าคลองป่าสักในฤดูแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงขาดแคลนน้ำ
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar