ปิดการสัญจรบนสันเขื่อนเจ้าพระยา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จะทำการปิดสัญจรบนสันเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอาคารชลประทานขนาดใหญ่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 60 ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เกรงว่าในระหว่างดำเนินงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อาจเป็นอุปสรรคกีดขวางการจราจรในการปฏิบัติหน้าที เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร จึงจำเป็นต้องปิดการสัญจรบนสันเขื่อนเจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรหลีกเลี่ยงตามวันเวลาดังกล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar