รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”วาระครบ 108 ปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”วาระครบ 108 ปี
             วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” วาระครบ 108 ปี แห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดทรวงเกษตร เข้าร่วมพิธีฯ
             ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด กล่าวว่า การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” วาระครบ 108 ปี แห่งการสหกรณ์ไทย  เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์ อีกทั้ง เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้สหกรณ์ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
            ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการถวายสักการะ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชัยนาท ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป
           โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานในพิธีวางพานพุ่ม เบื่องหน้าพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กล่าวคำราชสดุดี พร้อมอ่านสารจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 และเปิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ อีกด้วย
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar