จังหวัดชัยนาท จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดชัยนาท จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
            ค่ำวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ที่ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท    นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567  โดยมีพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน ผู้ร่วมพิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และกล่าวสัมโมทนียกถาแสดงประวัติ และความสำคัญของวันมาฆบูชา  จากนั้นพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชน กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           ทั้งนี้วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญ      เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ โดยสรุปว่าให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar