จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 พระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 61 แห่ง

จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 พระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 61 แห่ง
              เช้าวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต       ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 61 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เข้ารับมอบ
              โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  แล้วรับหนังสือพระราชทานเชิญไปวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 61 โรงเรียน เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน เสร็จแล้วประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
              สำหรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือโครงการสารานุกรมไทยฯ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีหนังสือสารานุกรมไทยเป็นทั้งชุด เป็นการส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 ระดับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่เด็กรุ่นเล็ก  เด็กรุ่นกลาง  และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง และการจัดพิมพ์ในเล่มที่ 43 นี้ เป็นเล่มที่มีความพิเศษยิ่ง เนื่องจากเป็นหลักฐานยืนยันถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไป
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar