ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
        วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายที่ 1 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายที่ 2 ให้กับข้าราชการในสังกัดกระสาธารณสุข โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธี
          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพายในราชกิจจานุเบกษา โดยมีข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในสังกัดกระทรวงสาธารสุข ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 13 ราย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายที่ 2 ชั้นประถมมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 2 ราย
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar