จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
               วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายณัฐวุฒิ ตั้งสินชัย นายอำเภอสรรพยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิอาสา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวโรงพักเก่าสรรพยา และวัดสรรพยาวัฒนาราม ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยกันรักษาสถานที่สำคัญของอำเภอสรรพยา
                 ทั้งนี้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี  ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ
              
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar