เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบรถยนต์ให้กับผู้โชคดี ในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบรถยนต์ให้กับผู้โชคดี ในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567
        วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการผู้รางวันให้กับผู้โชดดีในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
          ทั้งนี้การออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 เพื่อหารายได้ โดยการจัดกิจกรรมออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 30,000 ฉบับ ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท และทำการออกรางวัลสลากกาชาด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ทีผ่านมา โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวันที่ ที่ 1 รถยนต์กระบะ ISUZU 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า 731,000 บาท ได้แก่ นายมนตรี หนองคาย ตำแหน่ง  นายมนตรี หนองคาย นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมปองกัน) รองนพ.สสจ.
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar