ข่าวเด่น

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"
ชมข้อมูล
จังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
เที่ยวชัยนาท
เที่ยวชัยนาท
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำตาลโหนดแท้
น้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี )
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ของทุกปี
แชมพูมะกรูด
แชมพูมะกรูด
ขันตักบาตรเบญจรงค์
ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
ผ้าไหมตีนจก
ผ้าไหมตีนจก
กระเป๋าผักตบชวา
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผบช.ภ.1แถลงจับกุมเจ้หนี้เงินกู้โหดบุกพังร้านส้มตำเย้ยกฎหมาย
ผบช.ภ.1แถลงจับกุมเจ้หนี้เงินกู้โหดบุกพังร้านส้มตำเย้ยกฎหมาย
จังหวัดชัยนาทจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาทจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
จังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
จิตอาสาชัยนาท ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
จิตอาสาชัยนาท ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ผู้ว่า ฯ ชัยนาท นำข้าราชการ และประชาชนปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ผู้ว่า ฯ ชัยนาท นำข้าราชการ และประชาชนปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ” ประจำปี 2566
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ” ประจำปี 2566
จังหวัดชัยนาท รณรงค์กวดขันวินัยจราจร เน้นย้ำผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 %
จังหวัดชัยนาท รณรงค์กวดขันวินัยจราจร เน้นย้ำผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 %
จังหวัดชัยนาท  ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ครั้งที่ 2/2566
จังหวัดชัยนาท ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ครั้งที่ 2/2566
จังหวัดชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จังหวัดชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government