ข่าวเด่น

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"
ชมข้อมูล
จังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
เที่ยวชัยนาท
เที่ยวชัยนาท
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำผึ้งผสมมะนาว
น้ำตาลโหนดแท้
น้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี
ขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ตลาดโพนางดำ ( ตลาดร้อยปี )
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานส้มโอจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท
งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ของทุกปี
แชมพูมะกรูด
แชมพูมะกรูด
ขันตักบาตรเบญจรงค์
ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
ผ้าไหมตีนจก
ผ้าไหมตีนจก
กระเป๋าผักตบชวา
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเนินขาม จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวลาวเวียง ตำบลเนินขาม ประจำปี 2567
อำเภอเนินขาม จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวลาวเวียง ตำบลเนินขาม ประจำปี 2567
บรรยากาศสงกรานต์ถนนข้าวโพด ของจังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวแห่เล่นสาดน้ำคึกคัก
บรรยากาศสงกรานต์ถนนข้าวโพด ของจังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวแห่เล่นสาดน้ำคึกคัก
ตำบลหนองขุ่น จัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ตำบลหนองขุ่น จัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด้วยความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด้วยความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดชัยนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดชัยนาท
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดชัยนาท ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2567 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดชัยนาท ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2567 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดชัยนาท  จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 2/2567
จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 2/2567
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีสรงน้ำพระมหาเถระของจังหวัดชัยนาท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ.2567
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีสรงน้ำพระมหาเถระของจังหวัดชัยนาท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ.2567
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด
ข้าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย
ข้าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government