จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ”

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ”
           เช้าวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  นางสาวอริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ” จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให้เป็นกลไกการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับคนไทย
            โดยกำหนดจัดกิจกรรมประจำปี 2567 จำนวน 7 ครั้ง ในวันพระเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึง 7 พฤษภาคม 2567 สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นที่วัดศรีวิชัย       วัฒนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  ส่วนครั้งต่อไป ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ วัดปากครองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ใส่ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน      
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar