จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันทั่วประเทศ 17 จุด และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันทั่วประเทศ 17 จุด และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
          วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืน เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม  พร้อมกับส่วนกลาง ณ วัดลำพระยา ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยพานดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง
        โดยเวลาต่อมา ประธานในพิธี นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมการกำจัดวัชพิชและผักตบชวา ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บผักตบชวา ขึ้นจากคลอง, กิจกรรมกองและคัดแยกขยะออกจากผักตบชวา, กิจกรรมปุ๋ยแบบกลับกอง และจุดสาธิต  การใช้เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมัก 24 ชั่วโมง อีกด้วย
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar