โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ
    วันนี้ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาส  วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
            ทั้งนี้ แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 7 ปีก่อน โดย นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ด้วยเล็งเห็นถึงความไม่สะดวก ในการให้บริการแก่ประชาชน สถานที่ให้บริการคับแคบ และคลินิกพิเศษไม่เพียงพอให้บริการ ส่งผลให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่สะดวก รวดเร็ว และได้รับการรักษาไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีแนวคิดในการที่จะขยายการบริการให้สามารถดูแลรักษาและรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ จนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร กับ กิจการร่วมค้า เอสเอสพี.คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ขนาด 7,800 ตารางเมตร เป็นเงิน ๑70,500,000 บาท และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6๐0 วัน ๑๖ งวด โดยได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 1
             สำหรับภายในอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพนั้น ประกอบไปด้วย ชั้น 1 คลินิกศัลยกรรมกระดูก, ชั้น 2 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชั้น 3 คลินิกทันตกรรม, ชั้น 4 ห้องประชุม เพื่อให้เพียงพอ   ในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนเพื่อยกระดับศักยภาพการบริการ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น         
ส.ปชส.ชัยนาท     

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar