สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม รณรงค์ Kiick – off การฉีดวัคซีน HPV “ Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines ”

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม รณรงค์ Kiick – off การฉีดวัคซีน HPV “ Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines  ”
             วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ Kiick – off การฉีดวัคซีน HPV“ Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines  ”   พร้อมด้วยบุคคลากรทางการแพทย์จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์, โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีฯ         
          นายสันติ ด่านนิรภัย รองนายแพทย์สาธารณสุข  กล่าวว่า  กิจกรรมรณรงค์ Kiick – off การฉีดวัคซีน HPV“ Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines  ”   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2  หรืออายุ 11 – 20 ปี  ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือลดความรุนแรงจากการเกิดโรค และเพื่อกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้แนวทางและการป้องกันการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กว่า 200 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar